Όροι Χρήσης

ΕΙΣΑΓΩΓΗ

Η ιστοσελίδα  www.velurboutique.com είναι ένα ηλεκτρονικό κατάστημα πώλησης προϊόντων μέσω του Διαδικτύου, η οποία εδρεύει στη Θεσσαλονίκη, Βάκχου 22-24, Τ.Κ. 54629.Πριν εισέλθετε και περιηγηθείτε στο διαδικτυακό μας ιστότοπο www.velurboutique.com, σας προτρέπουμε να διαβάσετε τους παρακάτω όρους και προϋποθέσεις, οι οποίοι εφαρμόζονται αποκλειστικά για τη χρήση του ηλεκτρονικού μας καταστήματος.  Σε περίπτωση που κάποιος χρήστης δεν συμφωνεί με τους κάτωθι όρους και προϋποθέσεις, δεν μπορεί -να  χρησιμοποιεί τις σελίδες/υπηρεσίες του.

ΟΡΟΙ

Το VELUR BOUTIQUE έχει πλήρη δικαίωμα  να τροποποιεί  καθώς και να εξετάζει τους όρους /προϋποθέσεις μονομερώς η να ανανεώνει τους παρόντες όρους  και τις προϋποθέσεις των συναλλαγών πού διέπονται μέσω του   ηλεκτρονικού καταστήματος, σύμφωνα με τις ανάγκες της και τα συναλλακτικά ήθη. Αναλαμβάνει την υποχρέωση να ενημερώνει τους χρηστές για τυχόν τροποποιήσεις αλλά και για οποιαδήποτε αλλαγή μέσα από τις σελίδες του ηλεκτρονικού καταστήματος.

ΠΑΡΕΧΟΜΕΝΕΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ & ΠΡΟΪΟΝΤΑ

Το «VELUR BOUTIQUE» δεσμεύεται ως προς την ακρίβεια, την αλήθεια και την πληρότητα των πληροφοριών που παρατίθενται στον ιστότοπο, σε ότι αφορά την ταυτότητα της ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ όσο και ως προς τις παρεχόμενες, μέσω του ιστοτόπου, συναλλαγές. Η εταιρία, στα πλαίσια της καλής πίστης, δεν ευθύνεται και δεν δεσμεύεται από καταχωρήσεις ηλεκτρονικών δεδομένων που έγιναν εκ σφάλματος/παραδρομής κατά την κοινή πείρα και δικαιούται να προβαίνει σε διόρθωση αυτών οποτεδήποτε αντιληφθεί την ύπαρξή τους.

Λόγω της φύσης ορισμένων   προϊόντων που πουλιούνται στο ηλεκτρονικό μας κατάστημα, ενδέχεται να υπάρξουν μικροδιαφορές σε ότι αφορά την απόχρωση και την όψη  τους σε σχέση με τις φωτογραφίες στις οποίες τα προϊόντα αυτά απεικονίζονται. Ο λόγος  είναι,  ότι τα προϊόντα κατασκευάζονται από διαφορετικής παρτίδας γούνες,  δέρματα και άλλα υλικά. Επομένως οι μικροδιαφορές είναι απόλυτα φυσιολογικές και αναμενόμενες .

Η ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ υπόσχεται  την έγκαιρη ενημέρωση των πελατών σχετικά με την διαθεσιμότητα ή μη των προϊόντων. Δεν ευθύνεται όμως για την έλλειψη διαθεσιμότητας αυτών.

ΠΕΡΙΟΡΙΣΜΟΣ ΕΥΘΥΝΗΣ

Η ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ  στα πλαίσια των συναλλαγών της, από το ηλεκτρονικό κατάστημα, δεν ευθύνεται και δεν έχει υποχρέωση αποζημίωσης για οποιαδήποτε τυχόν βλάβη ή ζημιά προκύψει από την ακύρωση παραγγελιών,  από τη μη εκτέλεση  ή από την καθυστέρηση εκτέλεσης τους, για οποιαδήποτε αιτία. Δεν εγγυάται τη διαθεσιμότητα των προϊόντων που εκτίθενται στο ηλεκτρονικό κατάστημα, αλλά ενημερώνει με βάση τα τηρούμενα στοιχεία για την διαθεσιμότητα ή μη τον ενδιαφερόμενο πελάτη καθώς αναλαμβάνει σε περίπτωση μεταβολής των στοιχείων αυτών, να ενημερώνει έγκαιρα τους πελάτες περί της μη διαθεσιμότητας, οπότε και στην περίπτωση αυτή δεν έχει καμιά περαιτέρω ευθύνη. Το ηλεκτρονικό κατάστημα VELUR BOUTIQUE παρέχει περιεχόμενο (πληροφορίες, ονόματα, φωτογραφίες, κείμενα, γραφικές αναπαραστάσεις, απεικονίσεις) όπως ακριβώς του διατίθενται . Η ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ  δεν φέρνει καμιά ευθύνη αστικώς η ποινικώς για οποιαδήποτε ζημιά (θετική, ειδική, η αποθετική, η οποία ενδεικτικά και όχι περιοριστικά, διαζευκτικά ή/ και σωρευτικά συνίσταται σε απώλεια κερδών, δεδομένων,  διαφυγόντα κέρδη, χρηματική ικανοποίηση κλπ.) που τυχόν θα υποστεί ο επισκέπτης του ηλεκτρονικού καταστήματος ή τρίτος από αιτία που έχει σχέση με τη λειτουργία ή μη καθώς και τη χρήση του διαδικτυακού τόπου ή και σε αδυναμία παροχής υπηρεσιών ή και προϊόντων ή και πληροφοριών που παρέχονται από αυτόν η/ και από τυχόν μη επιτρεπόμενες παρεμβάσεις τρίτων σε προϊόντα ή και υπηρεσίες ή και πληροφορίες που διατίθενται μέσω αυτού. Η ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ δεν ευθύνεται για τεχνικά προβλήματα που τυχόν θα παρουσιασθούν στους χρήστες κατά τη διάρκεια της περιήγησης στο διαδικτυακό τόπο της το οποίο έχει σχέση με τη λειτουργία ή συμβατότητα της δίκης τους υποδομής με τη χρήση του διαδικτυακού τόπου.

ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΑ ΠΝΕΥΜΑΤΙΚΗΣ ΙΔΙΟΚΤΗΣΙΑΣ

Το ηλεκτρονικό κατάστημα www.velurboutique.com είναι επίσημος διαδικτυακός τόπος της ατομικής επιχείρησης ΘΕΟΔΩΡΙΔΟΥ ΧΡΙΣΤΙΝΑ . Όλο το περιεχόμενο, συμπεριλαμβανόμενων και των διακρατικών τίτλων, σημάτων εικόνων, γραφικών σχεδίων, κειμένων, κ.λ.π. αποτελούν πνευματική ιδιοκτησία της ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗΣ και προστατεύονται με βάση τις σχετικές διατάξεις του ελληνικού δικαίου, του ευρωπαϊκού δικαίου και των διεθνών συμβάσεων. Απαγορεύεται ρητά οποιαδήποτε αντιγραφή, αναλογική, ψηφιακή εγγραφή και μηχανική αναπαραγωγή, διανομή, μεταφορά, downloading, μεταποίηση, μεταπώληση, δημιουργία παραγωγής εργασίας, ή παραπλάνηση του κοινού σχετικά με τον πραγματικό παροχέα του περιεχομένου των διαδικτυακών τόπων. Τυχόν αναπαραγωγή, επανέκδοση, μεταφόρτωση, ανακοίνωση, διάδοση ή μετάδοση ή οποιαδήποτε άλλη χρήση του περιεχομένου με οποιοδήποτε τρόπο ή μέσο για εμπορικούς ή άλλους σκοπούς επιτρέπεται μόνο κατόπιν προηγούμενης γραπτής άδειας της ΕΠΙΧΕΊΡΗΣΗΣ ή οποιουδήποτε άλλου νόμιμου δικαιούχου των ανωτέρω πνευματικών δικαιωμάτων.

Τα ονόματα, εικόνες, λογότυπα και διακριτικά γνωρίσματα που αντιπροσωπεύουν το ηλεκτρονικό κατάστημα ή και τρίτα μέρη συμβεβλημένα με αυτούς καθώς και τα προϊόντα ή τις υπηρεσίες τους, είναι αποκλειστικά σήματα και διακριτικά γνωρίσματα της επιχείρησης ΘΕΟΔΩΡΙΔΟΥ ΧΡΙΣΤΙΝΑ και των άνω τρίτων μερών και προστατεύονται από τους ελληνικούς, κοινοτικούς και διεθνείς νόμους περί εμπορικών σημάτων και βιομηχανικής και πνευματικής ιδιοκτησίας και αθεμίτου ανταγωνισμού.

en_USEnglish